SITIL barva na kůži sprej 250ml - černýkod:067-01 SSMB
Účinný prostředek na oživení barvy z hladké usně (obuv, galanterie, kožené oděvy apod.), má výborné krycí schopnosti, dokonale renovuje barvy, chrání proti poškrábání, změkčuje hladkou useň. Jednoduché a snadné použití díky aerosolovému balení. Není vhodné na výrobku z veluru a nubuku.

Použití:
Přípravek dobře prostřepejte a nastříkejte ze vzdálenosti 20-25 cm na čistý a suchý povrch a nechte dobře zaschnout. Ostatní místa dobře zakryjte.

Přípravek obsahuje aceton, propan-2-ol, butylacetát, 2-butoxyethan-1-ol, propan a butan.
R 12 Extrémně hořlavý.
R 36 Dráždí oči.
R 66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
R 67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.
S 9 Uchovávejte obal na dobře větraném místě.
S 23 Nevdechujte aerosoly.
S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima.
S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
S 28 Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody.
S 51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

Upozornění:
Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50°C . Ani vyprázdněnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně. Nestříkejte do otevřeného ohně a na žhavé předměty. Uschovávejte mimo dosah zdrojů zapálení. Zákaz kouření. Uschovávejte mimo dosah dětí.

Ceníková cena 80 CZK
  • Ceny jsou včetně DPH
  • Skladem: Ano
  • Měrná jednotka: ks
SITIL barva na kůži sprej 250ml - černý
 

 

 

 

NÁKUPNÍ KOŠÍK
Aktuální stav nákupu
Počet položek0
Celkem0 CZK
 
AKTUALITY

nová řada Freeman  BEAUTY INFUSION 

 šampony a kondicionéry - CREIGHTONS 

Poslechněte si náš

rozhlasový spot :
Freeman (mp3)
Freeman_vánoce (mp3)

NEJPRODÁVÁNĚJŠÍ ZBOŽÍ
NOVINKY NA MAIL